Cookie Consent by Privacy Policies website

Možnosti podpory festivalu

Darcovstvo

Našim cieľom je pripraviť návštevníkom festivalu nezabudnuteľný kultúrny a spoločenský zážitok. Bohužiaľ, mnohokrát sú naše nápady a vízie obmedzené rozpočtom. Preto Vás žiadame – pomôžte spraviť Rusínskym festival ešte lepším!

Prispejte malým finančným darom – zaslaním ľubovoľnej čiastky na účet Okresnej organizácie Rusínskej Obrody vo Svidníku. Do správy pre príjemcu uveďte „Podporujem Rusínsky festival“, aby sme vedeli, že príspevok môžeme použiť pre chod Rusínskeho festivalu.

Partnerstvo/sponzoring

Ak máte záujem byť partnerom Rusínskeho festivalu, napíšte nám na
kontakt@rusinskyfestival.sk

Dobrovoľníctvo a spolupráca

Vyriešiť bežné organizačné záležitosti počas trvania festivalu vyžaduje maximálne nasadenie. Preto, ak by ste chceli pomôcť pri organizovaní Rusínskeho festivalu, napíšte nám na kontakt@rusinskyfestival.sk. Doplňte krátky odstavec o Vás, Vašich skúsenostiach, a hlavne Vašu predstavu, ako by ste chceli Rusínskemu festivalu pomôcť.

Ďakujeme za podporu

#
#
#
# #