Cookie Consent by Privacy Policies website

Podmienky používania

Prevádzkovateľom a vlastníkom webových stránok www.rusinskyfestival.sk (ďalej len stránky) je združenie Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, Karpatská 838/14, 089 01 Svidník, (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zák. č. 618/2003 Z.z., Autorský zákon. oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej iba“Prevádzkovateľ“).

Kopírovanie, rozširovanie alebo používanie akejkoľvek časti obsahu stránky na komerčné účely je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané. Použitie symbolov festivalu (logotyp, dizajn) tretími osobami je možné výhradne len so súhlasom vlastníka práv k týmto symbolom – Branislava Šandalu, podľa zák. č. 618/2003 Z.z.

Tieto stránky možno stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť (vrátane textu a grafiky) pre osobné, nekomerčné používanie za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva v tomto obsiahnuté, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené.

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že tieto internetové stránky budú fungovať nepretržite a bez výpadkov. Prevádzkovateľ neberie na seba zodpovednosť za prípadné chyby v uverejnených textoch. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky aktualizovať, alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.

Pre ľahšiu prístupnosť môžu byť internetové stránky www.rusinskyfestival.sk prepojené na ďalšie webové sídla (servery) na internete, ktoré sú vlastnené alebo prevádzkované tretími stranami. Pri sieťovom spojení s týmito serverami súhlasíte s pravidlami ich použitia. Za obsah týchto serverov Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Pripomienky, námety k obsahu a technické pripomienky zasielajte prosím na kontaktnú e-mailovú adresu admin@rusinskyfestival.sk.

Želaním Prevádzkovateľa je, aby jeho internetové stránky priniesli informácie a úžitok všetkým záujemcom o účasť na Rusínskom festivale — festivalu kultúry Rusínov na Slovenska.