Život v našej Cerkvi – Festival Viery

prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., beseda s tvorcami relácie Život v našej Cerkvi – Festival Viery.