Zborovčatá

Tanečná skupina Zborovčatá pod vedením Jany Haňakovej DiS.art, pôsobí už 7 rokov v Spojenej škole – organizačná zložka ZUŠ – v Zborove. Za ten čas sa zúčastnili rôznych tanečných vystúpení, ale aj súťaží nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí, odkiaľ si priniesli rôzne ocenenia ( 1. až 3. miesto ). Deti sa učia rôznym tanečným štýlom, tiež folklóru, ktorý zanecháva v každom z nich radosť z tancovania. Ich tanečné vystúpenia vedia potešiť ako ich rovesníkov, tak aj dospelých divákov.