Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove

Jozef Badida – OZ Labirsky Rusyny
Prezentácia projektu „Medzilaborce – Hlavné mesto Rusínov“ a nadväzujúcich aktivít súvisiacich so zavádzaním slovensko-rusínskej dvojjazyčnosti a podporou rusínskeho školstva v Medzilaborciach.