Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove, „Vnímanie rusínskeho jazyka vo svete“

Beseda: Vnímanie rusínskeho jazyka vo svete