SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Beseda: SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove – minulosť, súčasnosť a budúcnosť