Sestry Uhlarové

Sestry Uhlarové sú výraznými nositeľkami folklórnych tradícií už zaniknutej obce Blažov. Speváčky: Anna Rotová, Mária Sekeráková a Marta Glovňová – rodné priezvisko sestier je Uhlárová.