František Sochovič a spoločenstvo Dvaja-Traja – Oslavujme Pána – Festival Viery

Festival Viery – koncert duchovných piesní.