Mgr. Miloš Zverina a jeho prednáška

V piatok o 16:00 sme pripravili prednášku, ktorá bude v budove ARCHY u Štefana.

STAROSLOVIENSKE LITERÁRNE PAMIATKY- popularizačná prednáška

Forma a obsah prezentácie: ústna a audio-vizuálna prezentácia nových poznatkov a základná orientácia poslucháčov v téme. Na záver prednášky je naplánovaná diskusia.

Rozsah prednášky: 60 minút + diskusia k prednáške (30 min.)

Publikum: prednáška je určená širokej verejnosti a záujemcom o témy Slovania a slovanstvo.

Prednášateľ: Mgr. Miloš Zverina (1964, Nitra) – slavista a vydavateľ, zakladateľ a predseda slovanského spolku Slavica, člen Všeslovanského výboru v Prahe a Všeslovanského zväzu v Moskve.

Podtémy prednášky

Jazyk a písmo Slovanov.

Najstaršie literárne pamiatky.

Kresťanské literárne pamiatky

Generácie obrodenia

Zapísaná ľudová slovesnosť

Slovanská škola, domáca veda o minulosti