Skanzen – Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s rusínskymi časťami – OSJK: Obščestvo sv. Joana Krestiteľa / VI. Festival Viery