KarpaTon

Hudobný projekt KarpaTon vznikol v roku 2010 z iniciatívy multiinštrumentalistu a speváka Michala Smetanku. Jeho zámerom bola fúzia tradičnej hudobnej kultúry Karpát do nových hudobných žánrov, predovšetkým alternatívnej hudby a worldmusic. Vďaka hudobníkom, ktorí sa do projektu rokmi zapájali, vzniklo množstvo originálnych a úspešných programov a koncertov, 4 hudobné albumy (KarpaTon I/ 2011, Na koreňu/2012, dvojalbum Skadzi Tadzi/2013 a Karpat Mater/2015).

Charakteristickým znakom KarpaTonu je originálny a exkluzívny akustický prejav, nezameniteľný vďaka variabilnému využívaniu množstva etnických hudobných nástrojov od Karpát cez Euráziu, až po hudobný inštrumentár exotických kultúr sveta. Kompozície, úpravy i improvizácie KarpaTonu vychádzajú z koreňov tradičných piesní Karpát, predovšetkým slovenských a rusínskych. Ďalšou charakteristikou je výhradné používanie pôvodných, tradičných textov, spravidla v novom, netradičnom ponímaní.