SS Kalina

Kalina vznikla ako projekt ich umeleckého vedúceho Mgr. Miroslava
Humeníka. Naučil ich spievať a vedie ich dodnes od ich úplného
začiatku, kde ešte netušili , že budú milovať spev, folklór ako
prejav komunikácie s verejnosťou.

Žáner
V našom repertoári sú ľudové aj národné piesne v šarišskom,
rusínskom, slovenskom, ukrajinskom aj ruskom nárečí. Spievame
prevažne folklór, ale aj vojnové, či moderné piesne.