FS Šiňava

FS Šiňava bol založený 10. februára 1997 na podnet p. Mariána Lojana. Venuje sa vyhľadávaniu a obnove tradícií, piesní a tancov v autentickej podobe, z oblastí a dedín východného Slovenska – Parchovian, Pozdišoviec, Šariša, Sniny, Kamenice nad Cirochou.

Program FS Šiňava je pútavý a dynamicky rôznorodý. Ponúka divákom pestrú paletu nálad od jemných, lyrických prejavov ľudovej piesňovej poézie, až po pestré, výbušné a temperamentné tance. Choreografickú tvorbu charakterizuje snaha o rozvíjanie špecifických lokálnych znakov tanečných motívov, dodržiavanie zaužívaných tradičných foriem tancov a pôsobivé estetické vyznenie námetu scénického uvedenia.

Osobité scénické spracovanie, jasná dramaturgická a systematická práca priviedla folklórny súbor Šiňava na javiská popredných celoslovenských a európskych festivalov, kde úspešne reprezentoval mesto Snina i Slovensko.