FS Púčik

Folklórny súbor z Brna – Folklórny súbor Púčik sa hlási k slovenskej menšine žijúcej v Českej republike a patrí
k veľkej rodine folkloristov a nositeľov ľudových tradícií. Vo svojej činnosti sa snaží
predovšetkým uchovávať a rozvíjať slovenské ľudové tradície zo všetkých regiónov
Slovenska.
Pracuje v meste Brno od roku 1991. Vznikol z odrastených členov detského súboru a združuje
40 mladých ľudí z brnianskych stredných a vysokých škôl. Polovica členov súboru sú študenti
zo Slovenska. Púčik sa pravidelne zúčastňuje prehliadok, súťaží a festivalov v ČR i v
zahraničí, organizuje samostatné koncerty, ročne uskutoční okolo 30 vystúpení.
FS Púčik je pravidelným účastníkom programov na Medzinárodnom folklórnom festivale
v Brne. Už 23 rokov je spoluorganizátorom Medzinárodného festivalu slovenského folklóru
Jánošíkov dukát, niekoľkokrát účinkoval na najväčšom stredoeurópskom folklórnom festivale
v Strážnici – naposledy v roku 2017. Súbor sa pravidelne predstavuje slovenským krajanom
po celej Českej republike, napríklad v Písku, Plzni, Karlových Varoch, ale a aj v iných
mestách, kde žijú Slováci. Púčik sa každoročne zúčastňuje zahraničných festivalov a za
posledné roky navštívil festivaly v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku či
Francúzsku, najčastejšie však cestuje na Slovensko načerpať nové tance, piesne a muziku, ale
tiež ako realizátor Krajanskej nedele na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.
V októbri 2018 navštívil Áziu, kde sa v Číne zúčastnil svetovej výstavy Expo k voľnému
času, ktorá sa konala v meste Hangzhou a súbor bol ocenený cenou mesta.
Súčasťou súboru je od roku 1999 cimbalová muzika. Jej repertoár je široký a rozmanitý,
predovšetkým sprevádza tanečnú zložku súboru, ale uskutočňuje aj samostatné vystúpenia.
Melódie a piesne zaznievajú v štýlovo čistých hudobných úpravách Mrtina Lesu, ktorý je aj
vedúcim muziky.
Vedúcim folklórneho súboru Púčik je Vlastimil Fabišik, tanečnú zložku vedie Andrej Bartoň.