FS Makovica

FS Makovica patrí medzi najstaršie národnostné súbory. Od svojho vzniku v máji 1956 až po súčasnosť je reprezentantom kultúry Rusínov. Zriaďovateľom súboru je Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.

So svojím programom súbor účinkuje na domácich podujatiach a festivaloch, ale precestoval prakticky celú Európu a časť Ázie, kde nadšení diváci i organizátori festivalov vysoko hodnotili umeleckú úroveň a atraktívnosť vystúpení FS Makovica. Počas svojej existencie súbor získal mnoho úspechov v súťažných prehliadkach a na festivaloch. V súčasnosti súbor tvoria predovšetkým mladí ľudia rôznych profesií, ako i študenti tunajších škôl, ktorí si zamilovali folklór a tradičnú ľudovú kultúru a rozhodli sa venovať svoje schopnosti a voľný čas jej uchovávaniu a prezentovaniu.

Súbor prezentuje predovšetkým duchovné dedičstvo piesní, tancov a krojov regiónov Šariš, Zemplín a Spiš. Súborová tvorba je charakteristická originálnosťou pri výbere a spracovaní pôvodného folklórneho materiálu, vyznačuje sa nápaditosťou a vyjadrením životného optimizmu. tanečný pedagóg a choreograf súboru je Mgr. Milan Vaňuga, hudobnú a spevácku zložku vedie PaedDr. Slavomír Kaliňák a umeleckou a organizačnou vedúcou Makovice je PhDr. Mária Pajzinková.