FS Chemlon

Súbor vznikol v roku 1971 pri ZK ROH Chemlon. V súbore sa za 40 rokov existencie vystriedali generácie tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí dosiahli úspechy na súťažiach či zožali potlesky na folklórnych festivaloch. Mnohí odchovanci súboru sa hudbe, tancu a spevu venujú alebo venovali na profesionálnej úrovni.
Dnes funguje ako súčasť Občianskeho združenia Chemlon, ktoré zastrešuje aj ďalšie telesá venujúce sa rozvoju folklóru. Súčasný kolektív nadväzuje na tanečný a hudobný odkaz predchádzajúcich generácií. Riaditeľ súboru – Ladislav Ferík, organizačný šéf – Ľudovít Džubák, umelecký šéf a manažér – Miroslav Kerekanič majú za cieľ tak, ako naši predchodcovia prebúdzať vzťah k tanečnému a hudobnému folklóru mladej generácie v Humennom a blízkom okolí, a zároveň propagovať krásu rusínskeho, sotáckeho a zemplínskeho folklórneho umenia na domácich i medzinárodných kultúrnych podujatiach.