Domáce kolektívy a hostia

CZŠ sv. Juraja Svidník, ZŠ Ladomirová, Dominika Paňková, Laura Fúzeriová, Ivana a Nikola Halčíkové, SS Svidničanka, Muzikanci pozberanci, DFS Makovička a FS Makovica
Univerzitný folklórny súbor Mladosť