DFS Šiňava

V Detskom folklórnom súbore Šiňava tancuje 80 detí v troch vekových kategóriách. Dramaturgia súboru spočíva v spracovaní detských hier, riekaniek, ale i tancov a detských piesní regiónov Stredného a Východného Slovenska.

Vo svojej práci súbor dáva dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. Snaží sa o čo najprirodzenejšie podanie folklórneho materiálu a vyvážené využívanie tanečnej a speváckej zložky. Cieľom súboru je viesť detí k aktívnemu tráveniu voľného času a ku vnímaniu, cíteniu a poznaniu východoslovenského folklóru v jeho pravej podobe.