Detské divadlo Literarno-dramatického odboru ZUŠ vo Svidníku – „Jurko a poklad“

Юрко а поклад
/приповідка в двох дїях/

Автор: Людміла Шандалова

1. дїя: Юрко іде гледати своє щастя
2. дїя: Драга ку покладу

Обсяг: Театрална гра про дїти під назвов Юрко а поклад нас заведе до світа приповідкового і митіцкого. На початку Юрко, молодый хлопець, якый жыє с двоми сестрами і зо стареньков мамов, є постaвленый до позіції головы фамілії. Тяжко пережывають на малым ґаздівстві, яке їх ледво ужывить. Сестры суть во віку, кедь бы ся могли уж выдавати, обидві хочуть але іщі штудовати. Юрко чує одповіднїсть за них. Рад бы їм поміг в жывотї, трапить ся, як їм забезпечіти на тот ціль пінязі, як бы поміг на старість і своїй мамі і цілей родинї. Сам є залюбеный до Ганькы а думать і на свою будучність. Дізнать ся, же у світї є поклад, якый треба найти, лем треба одвагу выбрати ся до незнамого, охабіти своїх найблизшых. Наконець рішить, же подступить тото різіко. Світ /у приповідці митіцкый світ – вілы, водниці, тырпазлиці / го привітать різныма скушками, дістане ся аж цілком близко ку великому богатству, але сягнути на нёго значіть прити о велё, аж є огрозеный на властнім жывотї. Познавать, же годноты треба гледати цілком інде. Найвекша з них є ласка а добре сердце.