Условія хоснованя

Вебмастером і властником вебсайту www.rusinskyfestival.sk (дале лем сайту) є обчаньске здружіня Окресна орґанізація Русиньской оброды у Свіднику, Карпатьска 838/14, 089 01 Свідник (дале лем Вебмастер), котра подля закона ч. 618/2003 З. з. (Авторьскый закон) має авторьскы права на тот сайт (дале лем Вебмастер).

Копірованя, росшырёваня або вжываня будьякой части обсягу сайту на комерчны цїлї є без попереднёй писемной згоды Вебмастера заказане. Подля закона ч. 618/2003 З. з. третї особы можуть хосновати сімболы фестівалу (лоґотіп, дізайн) лем зо згодов властника прав – Бранїслава Шандалы.

Тот сайт мож стяговати, копіровати або друковати (включно тексту і ґрафікы) на пріватны некомерчны цїлї, причім мусять ся увести вшыткы авторьскы і властницькы права з ним звязаны – без змін.

Вебмастер не ґарантує, же вебсайт буде фунґовати неперестанно, без технічных павз. Вебмастер не одповідать за хыбы в публікованых текстах. Вебмастер має право сайт актуалізовати або зрушыти без попереднёго упозорнїня. Условія хоснованя можуть ся подля потребы змінити.

Про легшу приступность може быти інтернетовый сайт www.rusinskyfestival.sk перепоєный на далшы вебовы центры (серверы) на інтернетї, властниками котрых суть, або за їх ход одповідають, третї стороны. При сїтёвім перепоїню з тыма серверами акцептуєте правила їх хоснованя. За обсяг тых серверів Вебмастер не несе нияку одповідность.
Пропозіції і рады к обсягу і технічны припоминкы просиме посылати на контактну і-мейлову адресу admin@rusinskyfestival.sk.
Желанём Вебмастера є, жебы вебсайт быв практічным інформатором і помічником про вшыткых, котры мають інтерес взяти участь на Русиньскім фестівалї — фестівалї културы Русинів Словеньска.