Інформаціi

Драга на фестівал

До міста Свідник ся дістанете будьякым транспортом, з вынятком влаку і шыфы. З цїлём зменшыти шкодливы пары в процесї спалёваня карбону (углика), орґанізаторы рекомендують радше даякый громадный транспорт, ґрафікон транспортных фірем є к діспозіції онлайн. В припадї потребы в містї мож хосновати і таксіслужбы – контакты дістанете на тел. ч. 1188.

Фестівал буде проходити в містї Свідник; музичны і танечны выступлїня будуть на ул. Фестіваловій (посмоть мапу), супроводны акції через тыждень будуть в містї; веце інформацій о акціях найдете в секції Проґрам.

Орьєнтація в ареалї

При заплачіню вступенкы на фестівал участник дістане нарамок, котрым ся буде превказовати при вступі на окремы части фестівалу; дале дістане білетень з гармоноґрамом фестівалу, т. є. хосенного асістента при выбераню окремых частей проґраму і при орьєнтації
в ареалї фестівалу.

Обчерствіня

Про участників фестівалу будуть в ареалї амфітеатра порихтованы станкы з їдлом і обчерствінём.

Добровольництво

Рїшати хоць просты орґанізачны вопросы почас фестівалу выжадує много сил. Зато просиме каждого, хто бы нам хотїв помочі при орґанізованю нового Русиньского фестівалу, жебы нам написав на kontakt@rusinskyfestival.sk;
напиште нам курто о собі, своїх скушеностях з орґанізованём подобных акцій, але головно вашы пропозіції на вылїпшіня Русиньского фестівалу.

Беспечностна служба

Задачов беспечностной службы є охрана участників, вартованя амфітеатра і просторів, в якых ся одбывать проґрам фестівалу. Участник фестівалу єй спознать подля єднотного означіня „SECURITY“ на облечіню. Компетенції і повинности беспечностной службы:
контроля тікетів, навраток і ідентіфікацій участників фестівалу (включно станового містечка), особна проглядка (жебы ся не вносили небеспечны і недозволены предметы), выведжіня з ареалу (неозначеных, аґресівных особ, особ, котры огрожують беспечность,
неавторізованых ділерів, котры порушують договор о продаваню, ділерів будьякых дроґ і псіхотропных матеріалів…), інформованя о орьєнтації в ареалї, респ. евакуації, завернутя од просторів, котры не суть приступны каждому, поміч інвалідам при вступі
до безбарьєровых просторів, інформації о здравотній службі, охрана выступаючіх, участників, пристроїв і апаратів вжываных почас фестівалу. Кідь беспечностна служба не повнить уведжены службы, ознамте то орґанізаторам. Беспечностна служба є доповнена
людми з рядів орґанізаторів акції. Про успішный ход фестівалу є важне дотримовати приказы беспечностной службы і орґанізаторів акції, про участика фестівалу є важне мати ідентіфікачну карту. Мімо ареалу ся о беспечность старать Містьска поліція Свідник,
членове державной поліції.

Беспечность

Платить строгый заказ вносити до ареалу фестівалу скляняны фляшкы, піротехніку, предметы, котры огрожують беспечность, дроґы і іншы псіхотропны матеріалы, зброю будьякы горящі і выбушны матеріалы. Заказане є таке справованя участників
фестівалу, котре є в роспорї платныма предписами і нормами в місцї і часї одбываня фестівалу (законы СР, выглашкы міста Свідник). То значіть, же заказане є головно таке справованя участників, котре бы могло пошкодити права (здравя, маєток, пріватнось,
достойность…) другых участників і гостїв фестівалу. Заказане є і станованя на парковиску і мімо вызначеных просторів.

Мултімедіалный запис

Не є дозволене приносити і хосновати в ареалї фестівалу апараты, котры служать на запис: діктафоны, філмовы камеры, відеокамеры і професіоналны фотоапараты. Выроба звуковых, фотоґрафічных або відеозаписів є заказана, а то без огляду на цїль, про котрый
є тот запис робленый. Вынятком з того заказу суть звычайны фотоапараты (тзв. компакты), але не сміють ся вжывати на запис выступаючіх інтерпретів.

Концерты і выступлїня танечных колектівів фотьте без блеску.

Курїня

На вшыткых отвореных місцях є курїня дозволене. Просиме курячіх, жебы брали огляд на некурячіх і не курили міджі людми почас выступлїнь на отвореных сценах. З оглядом на беспечность участників, курїня в запертых просторах фестівалу є заказане.