Lúčnica výstupi na Rusínskom festivale vo Svidníku

Na Rusínskom festivale Vo Svidníku vystúpi ľudový umelecký súbor Lúčnica po dlhých rokoch, odkedy naposledy na pôde mesta predviedol svoje čaro. Tento popredný reprezentant slovenského folklóru sa na svidníckom amfiteátri predstaví s premiérovým programom Obrazy z minulosti. Tento program je umeleckým scénickým obrazom čerpajúcim z roľníckych, pastierskych a spoločenských tradícií slovenskej ľudovej slovesnosti.

Práca majstra prof. Štefana Nosáľa sa prelína celou históriou súboru. Osobitá invencia a vitalita tohto geniálneho choreografa vymodelovala z Lúčnice špičkové teleso. Umelecký súbor inšpirovaný ľudovou tradíciou vyobrazuje krásy Slovenska – krajiny úrodných rovín i vysokých hôr. Bystrinky ľudovej slovesnosti, na prvý pohľad nesúrodé, a predsa jedna riava priam epickej inšpirácie pre srdce folkloristu. Piesne, hudba, tanec ľudu, odlišné v každom sídle, dedinke – oheň tu, ľad tam; ale práve vo vystúpeniach Lúčnice sa spoja v jeden nedeliteľný, plynulý a očarujúci celok, ktorý si podmaní diváka a vytrhne ho z jeho bežnej reality.

Tanečný súbor je tvorený mladými tanečníkmi, ktorí iskria skvelou technikou a spontánnym prejavom. Technické kúsky porovnateľné so špičkovými športovými výkonmi interpretujú tanečníci s ľahkosťou a obrovským nasadením. Tanečný súbor sprevádza malý profesionálny orchester zložený z excelentných muzikantov – Zlaté husle. Umelecký zážitok vystúpení Lúčnice je umocnený choreografickým a pohybovým stvárnením skladieb a pestrosťou slovenských krojov ich speváckeho zboru.

Zdroj fotografie k článku: z archívu súboru Lúčnica