Festival Viery

V priestoroch Cirkevnej Základnej školy vo Svidníku sa popri tradičnom Rusínskom festivale uskutoční aj Festival Viery.