ORFEUS – hudobná prehliadka autorskej Rusínskej hudby

Hlavným cieľom prehliadky je vytvoriť základy pre vznik rusínskej populárnej hudby v štýloch disco, rap, hip-hop, funky, techno, hause atď., t.j. ponúknuť alternatívu k folklórnej hudbe, a tým prispieť k vzniku absentujúcich žánrov v Rusínskej hudobnej kultúre.
Termín: 18.09.2020

Uzávierka prihlasovacieho systému: 18.08.2020

Miesto a čas konania: amfiteáter Svidník 17.00 hod.

Kategórie:
I. kategória: deti MŠ
II. kategória: žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ
III. kategória: žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ
IV. kategória: žiaci prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ
V. kategória: žiaci druhej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ
VI. kategória: žiaci II. stupňa základného štúdia ZUŠ

Počet predvedených piesní:
I., II. a IV. kategória: 1 pieseň v rusínskom jazyku v sprievode hudobnej skupiny
III., V. a VI. kategória: 2 piesne v rusínskom jazyku v sprievode hudobnej skupiny
Hudobné materiály:
Spievankový kalendár zabezpečí vyhlasovateľ a organizátor prehliadky, iné hudobné materiály a vlastná tvorba.

Speváci a hudobné skupiny / účinkujúci:

Spevák alebo speváčka v sprievode hudobnej skupiny v hudobnom obsadení: bicie, gitary, klávesy atď.
Prihlasovanie:
Na prehliadku prihlasujú organizátori školských kôl víťazov I. – VI. kategórie na e-mail: kontakt@rusinskyfestival.sk

Na stiahnutie
Spievankový kalendár – https://www.dropbox.com/s/08m5emjy4cz1q11/spevnik.pdf?dl=0