Súťaž pre žiakov základných škôl

Vo štvrtok 23. mája 2019 od 16:30 sa v reštaurácii Vermex LOKAL bude konať štvrtá sprievodná akcia tohtoročného festivalu. Svoj umelecký prejav v prednese z rusínskeho jazyka budú mať šancu ukázať žiaci základných škôl.
Viac informácií: