Mená účinkujúcich na 7. ročníku Rusínskeho Festivalu sú známe

INEKAFE, Štefan Štec, Petr Kotvald, Katarína Knechtová a množstvo iných umelcov sa tento rok predstaví na Rusínskom Festivale. Viac v sekcii umelci, resp. program. Mená a informácie o účinkujúcich budeme priebežne aktualizovať.