V. ročník úspešne za nami, ĎAKUJEME

Milí priaznivci Rusínskeho festivalu,
5. ročník úspešného podujatia s odkazom „od Rusínov pre všetkých“, nad ktorým záštitu prebral Jeho Excelencia prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska je úspešne za nami. Tento ročník bol unikátnym tým, že sme na ňom spoznali najkrajšiu Rusínku sveta.
Chceli by sme sa poďakovať Vám, ktorí ste boli súčasťou Rusínskeho festivalu. Poďakovanie patrí súťažiacim dievčatám, ktoré zabojovali o honor titulu Miss World Rusin – najkrasša Rusinka. Nesmierne ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí obohatili svojou prezentáciou a umeleckou pestrosťou festivalový týždeň.
Tohtoročný Rusínsky festival bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017. Nemenej dôležitou bola štedrosť partnerov, ktorí podporili podujatie ako aj mediálnym partnerom za neustálu propagáciu festivalu.
Všetka česť patrí hlavnému organizátorovi festivalu – Okresnej organizácii Rusínskej obrody vo Svidníku, členom organizačného tímu, ktorí už teraz pre Vás pripravujú nasledujúci ročník Rusínskeho festivalu. Poďakovanie patrí aj spoluorganizátorom – Mestu Svidník a Podduklianskemu osvetovému stredisku.
Rusínsky festival sa koná a naďalej bude konať v posledný májový týždeň 21.05. – 27.05.2018. A už teraz Vás srdečne pozývame na 6. ročník obľúbeného podujatia.
Ďakujeme!!!
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku