PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor

PUĽS – Kráčali pod nami

Hudba: Anton Kónya

Choreografia a réžia: Viliam Mikula

Poddukelský umelecký ľudový súbor uvádza mozaiku obrazov zo sveta baníkov na dolnom Spiši. Farebnosť nad zemou v harmónii s temnotou tam dole sú fenoménom nádherného regiónu. V predstavení „Kráčali pod nami“ ožíva história cez videnie mladých autorov. ZDAR BOH!

(zdroj: http://www.wherevent.com/detail/PUKS-Poddukelsky-umelecky-PUKS-Kracali-pod-nami-Premiera-I)