Festival Viery

Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku predstavuje nový festival, Festival Viery. Ten sa uskutoční 25. mája-26. mája 2016.
Program: Streda 25.máj: 15:30 Podduklianska knižnica: Spolok sv. Jána Krstiteľa – beseda
Prot. Peter Savčak – beseda na tému Národnosť a jej vplyv na kňaza
Prot. Mgr. Miroslav Humeník – koncert

Štvrtok 26.máj: 18:00 Dom kultúry vo Svidníku: Slovenská biblická spoločnosť – beseda
F6 – koncert rómskej gospelovej kapely