Štvrtok za účasti Združenia inteligencie Rusínov Slovenska

Štvrtkový program Rusínskeho festivalu bude v réžii Združenia inteligencie Rusínov Slovenska. Jeho koncept vyplní prezentácia sociologického výskumu – Zisťovanie bariér v sebareflexii vlastnej identity u Rusínov a ich súvislosť s (ne)uplatňovaním garantovaných ľudských práv na Slovensku v roku 2015.