Poďakovanie

Milí priaznivci Rusínskeho festivalu,
3. ročník úspešného podujatia s odkazom „od Rusínov pre všetkých“, nad ktorým záštitu prebral Jeho Excelencia prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska je úspešne za nami.
Chceli by sme sa poďakovať Vám, ktorí ste boli súčasťou Nášho RUSÍNSKEHO FESTIVALU. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí obohatili svojou prezentáciou festivalový týždeň. Špeciálna vďaka patrí aj naším mestským poslancom Mgr. Marcele Ivančovej, Mgr. Nadežde Fedorkovej a Mgr. Vladimírovi Kaliňákovi, ktorí finančne podporili večerný, utorkový divadelný program.
Tohtoročný Rusínsky festival bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2015. Nemenej dôležitou bola štedrosť partnerov V+S Welding, Boper – doprava, logistika, obchod, Prvá stavebná sporiteľňa, Mäsovýroba CIMBAĽÁK, Dr. Jozef Žák Ladomirová, Pavanna, Službyt, s.r.o., Dušan Gajdoš, Vermex, PSS SVIDNÍK, a.s. , ENERGOSPOL Dušan Poperník, Iveta Ľos-Božiková podnikateľka, PNEUPEX Svidník – pneuservis, predaj pneumatík a diskov, SLAVOSTAV s.r.o. – stavebná činnosť, ELKVANT Vladimír Kočan, Drustav stavebné práce, vodovody, kanalizácie, čov, Svidgas a Stavbet – OP s.r.o.
Všetka česť patrí aj hlavnému organizátorovi festivalu – Okresnej organizácii Rusínskej obrody vo Svidníku, členom organizačného tímu, ako aj spoluorganizátorom – mestu Svidník a Podduklianskemu osvetovému stredisku. Vďaka patrí aj mediálnym partnerom, ktorí podrobne informovali o prípravách podujatia Podduklianske novinky, Dukla, Sninské noviny, Stropkovské Spektrum, Naše Novinky, Bardejovská televízia, Televízia Zemplín, LEM FM, Rusin FM, portálu Holosy, portálu rusyn.sk a portálu Folklorista.sk, ktorý zabezpečoval online prenos a ďalším mediálnym partnerom.

Rusínsky festival sa koná a naďalej bude konať v posledný májový týždeň. A už teraz vieme, že ďalší ročník tohto obľúbeného podujatia sa uskutoční 23. mája – 29. mája 2016 na ktorý Vás srdečne pozývame.
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku