Záštitu nad Rusínskym festivalom prevzal prezident SR

Milí priaznivci Rusínskeho festivalu, s radosťou Vám chceme oznámiť, že záštitu nad Festivalom kultúry Rusínov Slovenska prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Aj táto podpora od hlavy štátu nás zaväzuje prezentovať rusínsku kultúru v čo najširšom rozmere. Rusínsky festival sa koná a naďalej bude konať v posledný májový týždeň. Hlavnou myšlienkou festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka o zvyky, tradície, kultúru a jazyk.