Termín tohtoročného Rusínskeho festivalu je už známy.

Úspešné podujatie s originálnym programom sa uskutoční 25. – 31. mája 2015 vo Svidníku.

3. ročník Rusínskeho festivalu s odkazom „od Rusínov pre všetkých“ prinesie multižánrovú prehliadku národnostných menšín s medzinárodným zastúpením. Za vznikom festivalu stojí snaha predstaviť rusínsku kultúru v celoštátnej pôsobnosti a na európskej úrovni. Sprievodné akcie prebehnú počas týždňa a samotný festival vyvrcholí už tradične cez víkend. Program vyplnia rozmanité formy umenia. Kultúra Rusínov bude prezentovaná v podobe divadelných hier, filmových projekcií, besied, vystúpení folklórnych telies, kvalitných hudobných, speváckych a tanečných zoskupení. Festival sa pripravuje pre publikum všetkých vekových kategórií so zameraním na rozvoj mládeže a detí.