Meno spolku, ktorý festival odštartuje, je už známe.

Prvá sprievodná akcia sa uskutoční v pondelok 25. mája 2015 a jej aktérmi budú členovia rusínskeho spolku Obščestvo sv. Joana Krestiteľa (Spolok svätého Jána Krstiteľa). Programom spolku je náboženský, národný a kultúrny rozvoj Rusínov. Medzi jeho aktivity patrí práca s deťmi a mládežou, rôzne akcie, vydávanie náboženských kníh (napr. Gréckokatolícky rusínsky kalendár) a ďalšie činnosti. Spolok prvýkrát založil Alexander Duchnovič v roku 1862, fungoval však len do svojho zrušenia v roku 1874 a v roku 2003 bol následne opäť obnovený.