Druhý deň Rusínskeho festivalu bude patriť divadlu.

Úspešné podujatie s originálnym programom sa uskutoční 25. – 31. mája 2015 vo ročník Rusínskeho festivalu s odkazom „od Rusínov pre všetkých“ prinesie multižánrovú prehliadku národnostných menšín s medzinárodným zastúpením.

Druhý deň Rusínskeho festivalu bude patriť divadlu. Predpoludním sa s rozprávkou v rusínkom jazyku odprezentujú žiaci Základnej umeleckej školy vo Svidníku. Ani tento rok nebude chýbať vystúpenie profesionálnych hercov Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova. V podvečerných hodinách odohrajú komédiu „O dvoch generáloch“ .

Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku.