Fedor Vico: Štyridsať rokov od vzniku seriálu Iľko Sova z Bajusova

Súčasťou programu Rusínskeho festivalu 2014 bude beseda s Fedorom Vicom, počas ktorej porozpráva o svojej tvorbe aj živote. V rovnakom čase a na rovnakom mieste, teda 19. mája vo svidníckom Holičstve od devätnástej sa bude konať aj vernisáž výstavy jeho diel zo seriálu kresleného humoru Iľko Sova z Bajusova.

Fedor Vico býva považovaný za jedného z najvýznamnejších súčasných rusínskych osobností. Desaťročia sa jeho karikatúry objavujú v mienkotvornej tlači s celoslovenským i lokálnym nákladom (SME, Korzár, Hospodárske noviny, Šport a ďalšie) chvíľu kreslil aj pre české Lidové noviny. Zorganizoval už 20 ročníkov medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému pivo s názvom Zlatý súdok. V poslednom období mu bola udelená výročná cena Českej únie karikaturistov, ktorej je čestným členom, a v česko-slovenskej súťaži Novinárska cena, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, sa stal víťazom za publikačnú tvorbu v roku 2011. Aktívne pôsobí v spolku Rusínska obroda a v Združení inteligencie Rusínov. Účinkoval v dvoch filmoch Marka Škopa – Iné svety a Osadné. Je výraznou a inšpiratívnou osobnosťou života Rusínov na Slovensku.

V roku 1969 komunistická strana stiahla z obehu a zošrotovala jeho zbierku kreslených vtipov Dereš, ktoré dovtedy jednotlivo vychádzali v humoristickom časopise Roháč. Zakázali mu publikovať v tzv. ústrednej tlači.

Až o päť rokov, v roku 1974 bolo Fedorovi Vicovi umožnené znovu publikovať v týždenníku vtedajšieho Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich Nove žyťťa. Vtedy vznikol Iľko Sova z Bajusova, ktorý napriek vôli vtedajšieho politického vedenia bol prvým kresleným Rusínom s privilégiom používať Rusínsky jazyk v oficiálnom styku. Kreslený seriál bol však po desiatich rokoch redakciou zastavený a na ďalších osem rokov bol Iľko Sova umlčaný – až v roku 1992 začal opätovne vychádzať v rusínskych Narodnych novynkach, v roku 2004 sa presunul do novín infoРУСИН. V roku 2001 sa dočkal aj svojej knižnej podoby.