V pondelok otvárame Výstavu hudobného fondu Juraja Cimboru

Dňa 19. mája o 15.30 hod. bude ako súčasť Rusínskeho festivalu 2014 v priestoroch Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku otvorená výstava hudobného fondu Juraja Cimboru – kníh, magnetofónových pások, notových zápisov piesní a dokumentoch o jeho osobnom živote. Kurátorom výstavy je Mgr. Ján Kaliňák.

Juraj Cimbora, významný zbormajster, dirigent, skladateľ, dramaturg, textár, folklorista a pedagóg – pokračovateľ súborovej práce svidníckych zbormajstrov, učiteľov Ivana Polivku a Stanislava Javorského býva označovaný aj ako najväčšia osobnosť v rusínskej hudobnej kultúre. Narodil sa 6. júna 1919 vo Svidníku. V roku 1938 ukončil učiteľský gréckokatolícky seminár v Prešove a špeciálne kurzy zborového spevu a dirigovania, v roku 1955 úspešne ukončil štúdium na bratislavskom konzervatóriu. Neskôr vyučoval na gymnáziu vo Svidníku, Humennom, v Pedagogickej škole v Prešove.

V Poddukelskom ukrajinskom ľudovom súbore v Prešove pracoval na viacerých pozíciach – ako zbormajster, dirigent, umelecký vedúci a dramaturg. Za svoju kultúrno-osvetovú prácu obdržal štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ a „Zaslúžilý pracovník kultúry“, bol odmenený plaketami a mnohými diplomami. Napísal a harmonizoval desiatky piesní a tancov pre PUĽS v Prešove a pre súbory záujmovo-umeleckej činnosti. Špeciálne pre Svidnícke slávnosti kultúry napísal niekoľko piesní, ktoré boli vysielané aj v československom rozhlase. Jeho úpravy ľudových piesní boli publikované aj v Repertoárnych zborníkoch, ktorých vydavateľom bol Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich v Prešove. Koncom roka 1989 po dlhej chorobe zomrel. Pochovaný je na cintoríne v Prešove.