Termín Rusínskeho festivalu v roku 2014

Rusínsky festival je nové kultúrne podujatie, ktoré sa prvýkrát odohralo na konci mája 2013 v areáli svidníckeho amfiteátru. Heslo festivalu znie „od Rusínov, pre všetkých“ a nosným odkazom festivalu je tolerancia a spolupráca medzi národnosťami nielen na území Slovenska. Za festivalom stojí snaha predstaviť rusínsku kultúru v celoštátnej pôsobnosti a na európskej úrovni.

V uplynulých dňoch sme ukončili bilancovanie prvého ročníka s týždeň trvajúcim programom a návštevou viac ako 8300 divákov. V perspektívnom projekte budeme pokračovať — další ročník sa uskutoční v dňoch 19.—25. mája 2014. Začíname s prípravami hlavného víkendového programu a sprievodných akcií v priebehu týždňa. Rovnako ako v ročníku 2013 sa Vám chceme priniesť menšinovú kultúru v podobe výstav, besied, divadelných predstavení, filmov, vystúpení hudobných skupín a folklórnych telies. Fotografia k článku: Rusínsky festival 2013 (Autor: Branislav Šandala)