Stredajšie besedy zaujali Rusínov všetkých generácií

V stredu na Rusínskom festivale sa v Podduklianskej knižnici od rána „bisidovalo“. Beseda pre najmenších – „Poďte ďity, što Vam povim“ – bola predstavením rovnomennej zbierky básní pre deti, ktorú pripravuje OZ tota agentura. Deti materských a základných škol postupne recitovali vybrané básne z pripravovanej knihy. Z Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity nás svojou návštevou poctili Doc. PhDr. Anna Plišková, PhD. a PhDr. Kvetoslava Koporová. P. Plišková predstavila študentom stredných škôl možnosti štúdia karpatorusinistiky na Prešovskej univerzite. Poobede p. Koporová priblížila perspektívu tretieho rusínskeho národneho obrodenia v kontexte etnografického a geografického vývoja Rusínov. V závere besedného dňa Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník, pokrstil knihu bájok Nikolaja Burjaka v prítomnosti dcéry p. Burjaka s manželom.

Prezrite si fotografie z besied na facebooku.

Autor fotografie: Alexandra Keselicová