Rusínsky festival bude mať pokračovanie

Prvý ročník nového Rusínskeho festivalu sme úspešne ukončili vystúpením folklórnej skupiny Raslavičan. Brány festivalu sa za posledným návštevníkom zavreli v nedeľu 26. mája po šiestej hodine večer. Návštevníci tohto podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja, Petra Chudíka, mali možnosť počas festivalového týždňa navštíviť rôzne výstavy, besedy, divadelné predstavenia, filmové premietania a samozrejme, vystúpenia alternatívnych rockových skupín a folklórnych súborov.

Nám, organizátorom festivalu po jeho ukončení ostalo splniť ešte niekoľko povinností. Medzi tie milé patrí poďakovať tým, bez ktorých by myšlienka festivalu ostala len v hlavách jeho organizátorov. Úprimná vďaka patrí generálnemu sponzorovi, Ing. Milanovi Mňahončákovi, riaditeľovi spoločnosti Chemkostav HSV Humenné a.s. Pán Mňahončák bol prvým z tých, ktorí podporili myšlienku festivalu. Vďaka patrí aj sponzorom – spoločnosti V + S Welding, s.r.o., Petrovi Pilipovi, poslancovi PSK, spoločnosti GMT projekt spol. s r. o., spoločnosti Svidgas s.r.o. a spoločnosti EDYMAX SE a všetkým mediálnym partnerom a partnerom a podporovateľom festivalu.

Hlavným organizátorom Rusínskeho festivalu bola Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, spoluorganizátormi podujatia boli mesto Svidník a Podduklianske osvetové stredisko. Na samotnom chode festivalu sa podieľal organizačný tým pozostávajúci z niekoľko desiatok usporiadateľov, spoluorganizátorov a dobrovoľníkov. Vystupujúcich umelcov a hostí bolo bezmála 800, a najdôležitejší údaj – návštevníkov počas celého týždňa spolu s divákmi sobotňajšieho online prenosu bolo vyše 8300.

Týmto považujeme prvý ročník nového Rusínskeho festivalu za úspešne ukončený. Počas celého týždňa na ňom práve vďaka súčinnosti všetkých menovaných panovala povznášajúca atmosféra. Obrovský divácky záujem nielen povzbudzuje, ale rovnako nás zaväzuje k prípravám Rusínskeho festivalu 2014.

Autor fotografie k článku: Sasha Keselicová