ZUŠ Svidník

Zoskupenie dievčat a chlapcov – žiakov ZUŠ vo Svidníku študujúcich spev a zborový spev u Mgr. Eriky Cichej. Keďže láska k folklóru a rusínskej ľudovej piesni je determinantom formovania osobnosti každého spievajúceho člena, pevným základom repertoáru zboru sú práve tieto piesne. Podľa potreby a požiadaviek školy, mestských organizácií a ďalších inštitúcií zbor účinkuje na rôznych kultúrnych podujatiach a koncertoch v meste a okolí Svidníka. Na hudobnej úprave piesní sa podieľajú PaedDr. Ľuboslav Kaliňák, PaedDr. Slavomír Kaliňák a Marián Cuprišin. Spevákov hudobne sprevádzajú pedagógovia ZUŠ a ich žiaci.