ĽH Šarišanci

Vznikla v roku 2013. Jej členmi sú kamaráti a muzikanti, ktorí dlhoročne pôsobili vo folklórnom súbore Šarišan. Cieľom ľudovej hudby je prezentácia, propagácia a popularizácia východoslovenskej ľudovej piesne. Folklór spájajúci viaceré regióny východného Slovenska so srdcom šarišského temperamentu.