Rusinija

Mužský spevácky súbor RUSINIJA- РУСИНИЯ vznikol v septembri roku 2010 v Humennom. Reprezentuje tradičnú ľudovú kultúru Rusínov Slovenska, žijúcich na pôvodnom území Podkarpatskej Rusi. Členmi súboru sú študenti, manageri, inžinieri, učitelia, policajti či remeselníci, ľudia s veľkým hudobným srdcom zanietení tejto ušľachtilej práci. Silnou motiváciou zakladateľa Ladislava Fediča bolo zachovanie a pestovanie spoločného spievania ľudových rusínskych a ukrajinskych piesní čisto v mužskom zložení súboru a to pôsobivým viachlasným spevom. Spevácke teleso je doprevádzané tradičnou ľudovou muzikou zloženou z akordeónov, píšťaliek, gitary, kontrabasu a bubna. Neodmysliteľnou súčasťou súboru je zberateľská činnosť tradičných ľudových piesní a ich následne spracovanie so zachovaním čistoty pôvodného textu. Takto sa členovia súboru stávajú nositeľmi tradícií a môžu dedičstvo svojich predkov nielen uchovávať, ale aj aktívne šíriť medzi širokou verejnosťou doma i v zahraničí.
Dirigenti: Srdan Stojiljkovic a Mikuláš Surgent
Organizačný vedúci: Ladislav Fedič a Juraj Lancoš