FS Čerhovčan

Súbor začal písať svoju históriu už v roku 1963, vtedy ešte ako Folklórny súbor Partizán pod vedením známeho folklóristu Štefana Udermana a primáša Martina Žoltáka. Prvotným cieľom súboru bolo zachovávať a prezentovať autentickú podobu ľudových piesní a tancov horného Šariša. V roku 1967 sa súbor premenoval na Šariš a od roku 1970 pokračoval vo svojej umeleckej činnosti pod vedením Štefana Kucka. V roku 1970 prijal súbor nový názov Čerhovčan a naďalej prezentoval folklór doma i v zahraničí.
Od roku 2015 pracuje Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov ako Občianske združenie. Členmi kolektívu sú prevažne študenti stredných a vysokých škôl, s cieľom prezentovať v javiskovej forme ľudové umenie, čo najbližšie k jeho autentickej podobe. Súbor spracováva zvykoslovie, piesne a tance z Horného Šariša /Raslavice, Hrabské/ na základe vlastných výskumov.