Andrej Smolák

Oficiálne otvorenie Rusínskeho festivalu. Vernisáž výstavy obrazov Galérie Andrej Smolák – výstava potrvá do 21.06.2018.
Andrej Smolák
Je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove (1979) a mimoriadneho štúdia Akadémie výtvarných umení v Prahe (1989).
Od roku 1993 vedie Galériu Andrej Smolák v Snine a od roku 1998 aj v Bratislave. Je laureátom viacerých ocenení za umeleckú tvorbu: Európskej ceny Franza Kafku (1988), Ceny Európskej únie umenia (2002), Svetovej ceny Salvadora Dalího (2003). Je členom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve a je riaditeľom filiálky tejto akadémie na Slovensku. Založil Medzinárodný výtvarný festival Snina, ktorý každoročne realizuje od roku 1994
v roku 2004 zriadil Súkromnú základnú umeleckú školu v Snine. Od roku 1998 vedie Nadáciu ART.EAST za účelom podpory výtvarného umenia.
Zrealizoval niekoľko medzinárodných projektov podporovaných z fondov EÚ a Nórskeho finančného mechanizmu.