Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові

(лекція на тему: 20 років высокошкольской русиністікы на Словакії (Русиньскый язык як язык міноріты і можности ёго штудія на ПУ у Пряшові)