ФК Шінява

ФК Шінява быв заснованый 10. фебруара 1997 з ініціатівы Маріана Лояна. Замірює ся на выглядованя і обнову автенцічных традіцій, співанок і танцїв з областей і сел выходной Словакії – Парховян, Поздїшовець, Шаріша, Снины, Каменїцї над Цірохов.

Проґрам ФК Шінява є атрактівный, дінамічный і пестрый. Понукать шыроку палету емоцій, од тонкых лірічных проявів народной пісенной поезії аж по пестры і темпераментны танцї. Хореоґрафічну творчость характерізує тенденція розвивати шпеціфічны локалны сімболы танечных мотівів, дотримовати завжываны традічны формы танцїв і ефектный естетічный резултат сценічного спрацованя темы.

Шпеціфічне сценічне спрацованя, ясна драматурґічна і сістематічна робота привела фолклорный колектів Шінява на сцены вызначных цїлословацькых і европскых фестівалів, де успішно репрезентовав Снину і Словакію.