Folklórny súbor Údolčanka

V roku 1975 v obci začal fungovať spevácko – tanečný súbor,
prezentujúci sa v obci, ale i v regióne dodnes najmä zvykoslovnými
pásmami. Počas svojej, viac ako 20 ročnej histórie vystupoval na
rôznych podujatiach národnostného charakteru. Kolektív v roku 1996
zanikol, no začiatkom nového milénia bol pod vedením Silvie
Sokolovej opäť obnovený. Pod novým názvom – Udolčanka sa
predstavuje svojim fanúšikom od roku 2010. Snaží sa o uchovanie
tradícií z obce Údol či blízkeho okolia.Vo svojom repertoári má
piesne a zvykoslovné pásma svadobné, fašiangové, krstinové a
iných udalostí zo života dediny.

. Folklórna skupina v roku 2013 vydala svoje prvé hudobné CD pod
názvom “Od Udola dražka nova”.