ДФК Маковічка

DFS Makovička pôsobí pri Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku. Myšlienka združiť mladých ľudí vo veku 7–14 rokov, ktorým učaroval ľudová pieseň, hudba, ľudový tanec vyústil do vytvorenia prípravky pre tanečnú zložku FS Makovica sa naplnila vo februári 1997.
Súbor má tri zložky: tanečnú pod vedením Mgr. Marty Bojkasovej, spevácku vedie Mgr. Anna Suváková a hudobnú PaedDr. Slavomír Kaliňák. Umeleckou vedúcou Makovičky je PhDr. Mária Pajzinková. Súčasný repertoár tanečnej zložky DFS Makovička je pestrý a rôznorodý. Zahŕňa tance dievčenské, chlapčenské, párové a detské hry. Repertoár hudobnej zložky pozostáva zo sprievodov k tancom a spevom, ako aj zo sólových inštrumentálnych skladieb. Repertoár speváckej skupiny pozostáva z rusínskych, šarišských a zemplínskych piesní. 
Makovička sa pravidelne zúčastňuje najrôznejších folklórnych podujatí doma i v zahraničí. V roku 2010 nahrali CD so speváckym zborom Centráčik.